Skip to main content

Current opportunities

E totoka ai te tumu o te papatipu hei oranga mō Te Iwi Māori, o mua, o naianei, o anamata hoki.

Ko Te Tumu Paeroa tēnei, te kaitiaki, kaitaunaki, kaiwhakawhanake i te mana o ngā whenua Māori, huri noa. So that the foundations of ancestral lands may be solid, benefitting Māori from our past, present and future alike. This is Te Tumu Paeroa, guardian, support and advancer of the mana of Māori land everywhere.